ضایع شدن علی صادقی - شبکه‌ما

تو این کلیپ علی صادقی تمارض کرده و خودش رو به شکل یک معلول دراورده تا بتونه از این راه گدایی کنه و پول در...

ضایع شدن علی صادقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تو این کلیپ علی صادقی تمارض کرده و خودش رو به شکل یک معلول دراورده تا بتونه از این راه گدایی کنه و پول در بیاره . با همین ترفند راه میفته تو یه پارک و شروع میکنه به گدایی کردن و پول گرفتن از این و اون . خیلی ها هم از روی سادگی و دلسوزی بهش کمک میکنن تا این که میرسه به یه نیمکت توی پارک که یه بنده خدا روی اون نشسته و برای پول گرفتن از این شخص یه بار دیگه اون آه و ناله ای رو که همیشه سر میداده رو سر میده تا این که این شخص هم دست میکنه توی جیبش و پول رو در میاره و به علی صادقی میده اما دریغ از اینکه این شخص خودش مشکلی داره که با دیدن فیلم بهش پی میبرید .