ترامپ - گفت و گوی کامل بخش فارسی صدای آمریکا با مایکل لدین، چهره نزدیک به مشاور امنیت مل - شبکه‌ما

ترامپ - مایکل لدین از چهره های نزدیک به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در گفت و گو با ستاره درخشش رئیس بخش...

ترامپ - گفت و گوی کامل بخش فارسی صدای آمریکا با مایکل لدین، چهره نزدیک به مشاور امنیت مل

دسته بندی ها:
توضیحات:
ترامپ - مایکل لدین از چهره های نزدیک به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در گفت و گو با ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا، با بیان نظرات ژنرال فلین در کتاب «میدان نبرد» از گرایش ها و عملکرد آقای فلین گفت. منبع پخش - http://ir.voanews.com/a/us-ledeen-felynn-trump/3607402.html