ترامپ - ایران و رییس جمهور ترامپ - شبکه‌ما

ترامپ - در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، مقامات ایرانی به پیروزی او عکس العمل نشان دادند.

ترامپ - ایران و رییس جمهور ترامپ

دسته بندی ها:
توضیحات:
ترامپ - در پی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، مقامات ایرانی به پیروزی او عکس العمل نشان دادند. بیشتر این اظهارنظرها درباره سرنوشت برجام در دوره ریاست جمهوری ترامپ بود. حسن روحانی، رییس جمهور: «نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران ندارد. برجام با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست.» محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: «آنچه آمریکا به عنوان یک تعهد بین المللی چندجانبه در برجام پذیرفته است را باید اجرا کند.» علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی: «نت