روح در لباس ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی روح در لباس ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی...

روح در لباس ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی روح در لباس ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی دختری را می بیند که سبدی در دست دراد که از لباس هایی که  از خشک شویی گرفته است در دست دارد .سپس نحوه کار دوربین مخفی را نشان می دهند دخترک سبد لباس را روی یک نیمکت قرارمی دهد و به دستشویی عمومی می رود بعد از بازگشت مشاهده می کند که لباس ها از سبد بیرون ریخته شده اند به سبد نزدیک می شود در همین لحظه فردی از داخل سبد دست هایش را بیرون می آورد .بدین ترتیب روند دوربین مخفی معلوم می شود.سپس به سراغ اجرای دوربین مخفی می رویم او از افراد می خواهد که لحظه ای مراقب سبد لباس های او باشند تا او برود و سریع بازگردد .افراد قبول کرده و مراقب سبد می شوند.در همین لحظه پسری که در زیر میز قایم شده است شروع به پرت کردن لباس های سبد می کند.و باعث به وجود آمدن لحظه های خنده دار و جالبی می شود.