درمان شهوت - شبکه‌ما

  درمان شهوت   به اتفاق اهل علم از بیماری های قلب قضیه هوس و شهوت است همان شهوتی که انسان نمی تواند لگام ان را بکشد و...

درمان شهوت

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

درمان شهوت

 

به اتفاق اهل علم از بیماری های قلب قضیه هوس و شهوت است همان شهوتی که انسان نمی تواند لگام ان را بکشد و به سر مستی ان پایان دهد و انسان عاقل می داند که از کجا به او عطا می شود و هر کس می تواند بر احوال و نفسش چیره شود و انسان نقاط قوت و ضعیف خود را می داند نقاط ضعف باعث این نیست که انسان قصور کند و اگر نقاط ضعف در خلوت بیشتر رویت اثر می گذارد پس اکثر اوقات سعی کن در خلوت نباشی و اگر نقاط ضعف وقت سفر بر تو غلبه می کنند پس کمتر سفر برو و اگر نقاط ضعف در مکان مشخصی رویت اثر می گذارد اگر ان را مهار نکنی درد شهوت بر تو غلبه می کند پس از این امر اجتناب و دوری کن و خودت عالم تری به نفست از کلیه چیزهایی که میسازی و تو با استعانت و کمک خدای تعالی این کار را انجام بده موفق کسی است که دوری می کند و باز می گردد و کسی که باز می گردد این کار را ترک می کند و این به سلامت نیت و سلامت قلب شخص بر می گردد

شهوت

و خداوند اگاه است به انچه در قلبهایتان است از انگاه که متولد شدی تا وقتی که بمیری قبل از هستی نزد خدا اعمالی برایت ثبت شده است و خداوند به فضل و کرم خود تو را متحول کرد که به کارهای حرام رو نیاوری و اینها جایگاههایی هستند که خداوند عزوجل به بعضی از بندگانش می دهد

به طور مثال جوانی است که مادرش دچار بیماری شده و خداوند این جوان را برای مادرش قرار داده است و او نمی تواند بخاطر سرپرستی مادر در نماز جماعت شرکت کند و خداوند رزقش را می فرستاد چون او را برای پدر و مادرش قرار داده شده بود

ویدیو درمان شهوت را مشاهده کنید