دوربین مخفی دختر کوچولوی باردار - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفیدختر کوچولوی باردار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید این دوربین مخفی خیلی جالب است...

دوربین مخفی دختر کوچولوی باردار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفیدختر کوچولوی باردار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

این دوربین مخفی خیلی جالب است .افراد از یک دختر بچه استفاده کرده اند و زیر لباسش جسمی قرار داده اند که به نظر بیاید که باردار است .

حالا او روی یک نیمکت در خیابان نشسته است و منتظر است تا شوهرش بازگردد.افرادی که در حال عبور هستند با دیدن این دختر کوچولو به او نزدیک می شوند و متعجب به او نگاه می کند.

افراد که از تعجب نمی دانند چه کاری انجام دهنددر کنار دتر می میانند در همین حین ماشینی به جلوی نها می آید و از داخل ماشین پسر بچه ای کوچک پیاده می شود و به سمت دختر می رود و او را با خود به داخل ماشین می برد افراد متعجب به آنها نگاه می کنند و  نمی دانند که چه واکنشی نشان دهند .

واقعا این دوربین مخفی بسیار جالب  است.البته بعد از اینکه با ماشین رفتند سریعا یک نفر به سراغ انها می اید و قضیه دوربین مخفی را توضییح می دهد.