دوربین مخفی خوشحالی از مرگ - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی خوشحالی از مرگ را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما...

دوربین مخفی خوشحالی از مرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی خوشحالی از مرگ را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما شاهد هستید که یک بیمار را خیلی سریع در حالیکه روی برنارکارد هست به داخل اتاق  می  برند.

در این هنگام افرادی نیز در روی نیکتی که در جلوی اتاق است نشسته اند و منتظر هستند آنها با دیدن این صحنه کمی ناراحت می شوند و سپس افراد خانواده فرد بیمار از راه می رسند که در حال گریه و زاری هستند و حالشان خوب نیست

بعد از مدت کوتاهی دکتر در اتاق را باز می کند و به آنها می گوید که بیمار آن ها فوت کرده است.به ناگهان افراد شروع به خوشحالی می کنند و به دست زدن و پایکوبی می پردازند افراددی که بر روی نیمکت نشسته اند متعجب به آنها نگاه می کنند.

و از این حرکت افراد غافلگیر شده اند آنها می خواهند که او نیز در شادی آنها شریک شود که درست در همین لحظه فرد بیمار از اتاق بیرون می آید و افرادی که در حال شادی بودند ضایع می شوند.