دوربین مخفی زباله - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی زباله را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما فردی را...

دوربین مخفی زباله

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی زباله را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما فردی را می بیند که در داخل یک سطل زباله مخفی می شود و سپس یک مامور را می بیند که از افراد می خواهد که این سطل زباله را در کنار سایر زباله دان ها ببرند و دست خود را به آن ها نشان می دهد که درد دادر و خودش نمی تواند این کار را انجام دهد .

افراد قبول می کنند و شروع به بردن زباله دان به جای گفته شده می کنند.به محض اینکه چند قدمی زباله دان را به جلو بردند فردی که در داخل زباله دان مخفی شده است از داخل زباله دان بیرون می آید و باعث  ترس افراد می شود .واکنش افراد به این مسئله بسیار جالب و خنده دار است چون بیشتر افراد انتظار چنین چیزی را ندارند خیلی می ترسند و جا می خورند .

البته با اینکه فردی که داخل زباله دان مخفی شده است هیچ ماسکس ترسناکی به صورت نزده است ولی خروج ناگهانی او از داخل زباله دان بسیار غافلگیر کننده است