حادثه هنگام جابجایی سنگی بزرگ با تریلی+ فیلم - شبکه‌ما

جابجایی یک قطعه سنگ بسیار بزرگ روی تریلی که راننده لودر سعی داشت با احتیاط آن را به انجام برساند، حادثه ساز شد.  

حادثه هنگام جابجایی سنگی بزرگ با تریلی+ فیلم

دسته بندی ها:
توضیحات:

جابجایی یک قطعه سنگ بسیار بزرگ روی تریلی که راننده لودر سعی داشت با احتیاط آن را به انجام برساند، حادثه ساز شد.