دسر ایرانی - shole zard -شله زرد - آشپزی از اینجا تا آنجا با عذرا - شبکه‌ما

دسر ایرانی - شله زرد یک دسر سنتی ایرانی میباشد که در بیشتر شهرهای ایران از آن بعنوان یک غذای نذری هم استفاده میشود .

دسر ایرانی - shole zard -شله زرد - آشپزی از اینجا تا آنجا با عذرا

دسته بندی ها:
توضیحات: