مسابقه ۲: چرا دیجی کالا افت کرد؟ - شبکه‌ما

مسابقه شماره 2 در خصوص رخدادهای اخیر وب سایت دیجی کالا می باشد و سوال مسابقه نیز به همین مورد پرداخته است.

مسابقه ۲: چرا دیجی کالا افت کرد؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

مسابقه شماره 2 در خصوص رخدادهای اخیر وب سایت دیجی کالا می باشد و سوال مسابقه نیز به همین مورد پرداخته است. سوال و جوایز برندگان مسابقه و زمان پاسخگویی در این ویدویو اعلام می شود.