آموزش برنامه نویسی - دوره آنلاین آموزش برنامه نویسی Web GIS - شبکه‌ما

آموزش برنامه نویسی - در دوره آموزش برنامه نویسی Web GIS با مفاهیم سامانه اطلاعات مکانی تحت وب آشنا می شوید.

آموزش برنامه نویسی - دوره آنلاین آموزش برنامه نویسی Web GIS

توضیحات:
آموزش برنامه نویسی - در دوره آموزش برنامه نویسی Web GIS با مفاهیم سامانه اطلاعات مکانی تحت وب آشنا می شوید. در این دوره، بصورت کاربردی و عملی با برنامه نویسی Web GIS متن باز آشنا می شوید. نحوه برنامه نویسی برای استفاده از استانداردهای مکانی متن باز نظیر WMS، WFS، GML و… را فراخواهید گرفت و... برای اطلاعات بیشتر به سایت www.GISPlus.ir مراجعه کنید.