عبور قطار از کوه برف - شبکه‌ما

در دمای منهای چهل و پنج درجه سانتیگراد پوست انسان یخ می زند اما با این وجودفردی خوش ذوق توانسته با مهارت فراوان عبور قطار...

عبور قطار از کوه برف

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دمای منهای چهل و پنج درجه سانتیگراد پوست انسان یخ می زند اما با این وجودفردی خوش ذوق توانسته با مهارت فراوان عبور قطار را از میان کوه برف فیلمبرداری کند.

برف و سرمای شدید در کانادا و آمریکامردم را با مشکل جدی مواجه کرد سرمای هوا در برخی از مناطق به منهای بیست تا منهای چهل و پنج درجه سانتی گراد رسید و برق صدها منزل مسکونی در این مناطق قطع شد به خصوص در بخش حمل و نقل مشکلات جدی به وجود آمد.

نکته جالب توجه این است که پوست بدن انسان در این دما یخ می زند،با این وجود فردی خوش ذوق در نیوبرانزویک کانادا موفق شده فیلم بی نظیری از عبور قطار از میان کوه عظیمی از برف تهیه کند این قطار در میان حجم وسیعی از برف قرار گرفته بود و شخصی که موفق به گرفتن این فیلم شده می گوید که وقتی قطار از کنار من گذشت من در کوهی از برف گرفتار شده بودم.