آموزش شنیون مو - آموزش شنیون با مو اضافه-03 بانوی ایرانی - شبکه‌ما

آموزش شنیون مو - در این ویدئو آموزش شینیون با مو اضافه توسط خانم طاهری تدریس میگردد تاریخ ضبط آموزش سال1390 میباشد/واحد آموزش بانو ایرانی/

آموزش شنیون مو - آموزش شنیون با مو اضافه-03 بانوی ایرانی

توضیحات:
آموزش شنیون مو - در این ویدئو آموزش شینیون با مو اضافه توسط خانم طاهری تدریس میگردد تاریخ ضبط آموزش سال1390 میباشد/واحد آموزش بانو ایرانی/