خبر مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شنبه 19 دی ماه 1395 - شبکه‌ما

خبر مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز یک شنبه 19 دی ماه 1395 عزاداری و شعار مردم در مقابل بیمارستان به خاطر مرگ هاشمی

خبر مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی یک شنبه 19 دی ماه 1395

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبر مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز یک شنبه 19 دی ماه 1395

عزاداری و شعار مردم در مقابل بیمارستان به خاطر مرگ هاشمی