هاشمی - فیلم لحظه وداع آیت الله هاشمی رفسنجانی با مهدی پیش از رفتن به زندان - شبکه‌ما

هاشمی - امروز مهدی هاشمی رفسنجانی برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت.

هاشمی - فیلم لحظه وداع آیت الله هاشمی رفسنجانی با مهدی پیش از رفتن به زندان

دسته بندی ها:
توضیحات:
هاشمی - امروز مهدی هاشمی رفسنجانی برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. فیلم لحظه وداع پدر و پسر را پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.هاشمی_رفسنجانی - هاشمی رفسنجانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی