رفسنجانی - گذری بر زندگی پربرکت آیت الله هاشمی رفسنجانی - شبکه‌ما

رفسنجانی - شاید اگر امام راحل در میان ما بود بر مظلومیت ۵۰ ساله او بیش از شهید بهشتی

رفسنجانی - گذری بر زندگی پربرکت آیت الله هاشمی رفسنجانی

دسته بندی ها:
توضیحات:
رفسنجانی - شاید اگر امام راحل در میان ما بود بر مظلومیت ۵۰ ساله او بیش از شهید بهشتی