رفسنجانی - وداع با یار دیرین امام و رهبری - شبکه‌ما

رفسنجانی - گزارش خبر 14 روز 21 دی 95 درباره وداع با #آیت الله هاشمی رفسنجانی و نماز بر او و بدرقه اش تا مرقد...

رفسنجانی - وداع با یار دیرین امام و رهبری

دسته بندی ها:
توضیحات:
رفسنجانی - گزارش خبر 14 روز 21 دی 95 درباره وداع با #آیت الله هاشمی رفسنجانی و نماز بر او و بدرقه اش تا مرقد مرادش امام خمینی ره