رندم در بسیک فور اندروید - شبکه‌ما

آموزش ایجاد اعداد رندم در نرم افزار b4a

رندم در بسیک فور اندروید

توضیحات:

آموزش ایجاد اعداد رندم در نرم افزار b4a