تقوا چیست؟ - شبکه‌ما

   تقوا چیست؟ [تقوا] چیزهایی که باید مراقبت کنیم مراقبت کن تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت کردن اتقوالله یعنی خدا را مراقبت کن اتقوانار یعنی مراقبت کن جهنم نرید...

تقوا چیست؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

 تقوا چیست؟

تقوا

چیزهایی که باید مراقبت کنیم مراقبت کن

تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت کردن اتقوالله یعنی خدا را مراقبت کن اتقوانار یعنی مراقبت کن جهنم نرید چیزهایی که باید مراقبت کنیم مراقبت کن ذلک الکتاب الاریب فی هدا الموتقین یعنی این کتاب کسانی را که اهل مراقبت هستند ادم هایی بین ولنگ و واز را هدایت نمی کنه یک تقیدی دارند به چه چیزهایی مقید هست  بگو ببینم

میگه مقیدم اینه که صبح برم سرکار سر وقت برسم خب اون کخ ساعت کاری وادارت کرده نگاه می کنی می بینی بعضی ها به هیچ چیزی مقید نیستند یا به پلیس سرچهار راه برای نظم و پیش چراغ قرمز ایستادن مقید هستند یا به طلب کارها مقید هستند که فشار اوردن می خوان پدرشو در بیارن و بندازنش زندان یا به رو در وایسی ها مقید هستند که ابرو ریزی نشه یک مقیدات درونی نداره مثلا بعضی از ادم ها هستند یک سری مقیدات توی زندگی اون ها هست میگه من مقیدم مامانم ناراحت نشه خودم تصمیم گرفتم من مقیدم کارمو کم نزارم خودم تصمیم گرفتم من می تونم برای صاحب کارم کم بگذارم حقوقم رو سرماه تماما بده متوجه هم نمیشه ولی من خودم مقید هستم من خودم مقیدم دروغ نگم این میشه خودم بحث ابرو ریزی نیست بحث طلب کارها ریختن نیست من خودم مقید هستم ادم های که خودشون برای خودشون یک مقیداتی دارند با فشارهای بیرونی و  این مقیدات را نپذیرفتن این ها میشن اهل تقوا بعد خدا می فرماید کتاب من این ها رو هدایت می کنه این تیتر شخصیت ها رو بقیه ولن

یکی اومد لباسشو داد به رجب علی خیاط گفت اقا این لباس منو بدوز ایشون گفتن که خب این یک روز و این یک روز و اون نصف روز وقت می گیره میشه این مقدار قرار گذاشتن و لباس ها رو دوخت و دو روز نیم امد لباس اون فرد امده و مقداری که بهش گفت رو داد...