آیا امکان انجام هم زمان جا انداختن بینی شکسته و عمل زیبایی بینی وجود دارد؟ - شبکه‌ما

در بینی هایی که دچار شکستگی شده اند، برای رسیدن به نتیجه بهتر و مطلوب تر بهتر است دو تا سه روز پس از شکستگی...

آیا امکان انجام هم زمان جا انداختن بینی شکسته و عمل زیبایی بینی وجود دارد؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بینی هایی که دچار شکستگی شده اند، برای رسیدن به نتیجه بهتر و مطلوب تر بهتر است دو تا سه روز پس از شکستگی اقدام به جا انداختن بینی توسط پزشک متخصص شود. بعد از جا انداختن بینی 3 تا 6 ماه فرد صبر می کند و پس از آن مورد معاینه مجدد پزشک قرار می گیرد. پزشک متخصص کجی بینی، انحراف تیغه بینی، قوز بینی و ... بررسی می کند و درصورت تمایل مراجعه کننده اقدام به انجام عمل زیبایی بینی می کند. بنابراین عموما هم زمان با شکستگی بینی، عمل زیبایی بینی انجام نمی شود. به دلیل این که بینی ضربه خورده و شکسته دچار تورم است