استرس بی هوشی قبل از جراحی زیبایی بینی - شبکه‌ما

در موارد زیادی نگرانی و ترس از بی هوشی قبل از عمل را شاهد هستیم که عمدا این نگرانی ها بی مورد است و ریشه...

استرس بی هوشی قبل از جراحی زیبایی بینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در موارد زیادی نگرانی و ترس از بی هوشی قبل از عمل را شاهد هستیم که عمدا این نگرانی ها بی مورد است و ریشه در تصورات اشتباه از بی هوشی قبل از جراحی بینی دارد. شاید درگذشته ریسک بی هوشی به دلیل نوع دارو وجود داشت اما اکنون با پیشرفت علم پزشکی داروهای حال حاضر از ایمنی فوق العاده بالایی برخوردارند ... توضیحات تکمیلی را می توانید از زبان دکتر برومند جراح بینی و زیبایی بشنوید. www.DrBoromand.com