شکستگی بینی و انواع روش های درمان - شبکه‌ما

شایع ترین شکستگی بر روی صورت شکستگی بینی است، به دلیل این که بینی در مرکز صورت قرار دارد و بیشتر در معرض ضربات و...

شکستگی بینی و انواع روش های درمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شایع ترین شکستگی بر روی صورت شکستگی بینی است، به دلیل این که بینی در مرکز صورت قرار دارد و بیشتر در معرض ضربات و آسیب ها است. در این فایل ویدئویی دکتر برومند جراح بینی و زیبایی روش های تشخیص شکستگی بینی، انواع درمان شکستگی بینی، مراقبت های آن، زمان مراجعه به پزشک، عوارض ناشی از شکستگی و درکل هر آن چه ضروری است فرد درصورت مواجه با شکستگی بینی بداند تشریح کرده است.