بودجه دفاعی روسیه - شبکه‌ما

روسیه برای کاهش هزینه های خود در بسیاری از هزینه های در بودجه ی خود صرفه جویی می کند ولی از بودجه دفاعی خود کم...

بودجه دفاعی روسیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

روسیه برای کاهش هزینه های خود در بسیاری از هزینه های در بودجه ی خود صرفه جویی می کند ولی از بودجه دفاعی خود کم نمی کند!!!