آموزش پاپیون زدن مو (زیرنویس ایران میکاپ) - شبکه‌ما

آموزش ویدیویی پاپیون زدن مو (زیرنویس ایران میکاپ) برای پاپیون زدن مو، ابتدا یک دسته از روی موها را برمیداریم و با کش چهل گیس میندیم...

آموزش پاپیون زدن مو (زیرنویس ایران میکاپ)

دسته بندی ها:
توضیحات:

آموزش ویدیویی پاپیون زدن مو (زیرنویس ایران میکاپ)

برای پاپیون زدن مو، ابتدا یک دسته از روی موها را برمیداریم و با کش چهل گیس میندیم طوری که یک تکه از موها در داخل کش باقی بماند
سپس از سمت راست هم یک تکه برداشته و از داخل کش به نحوی رد میکنیم که یه تکه مو داخل آن باقی بماند
سپس این تکه را از داخل تکه وسط رد میکنیم و با سنجاق ثابت میکنیم
حال از سمت چپ یک تکه مو برمیداریم از زیر پاپیون رد میکنیم و فرم پاپیون به آن میدهیم و با کش میندیم
حال این تکه را هم از داخل تکه وسطی رد میکنیم و یا سنجاق ثابت میکنیم
iranmakeup.org