فیلم لو رفته از داخل زندانی بدنام در بحرین - شبکه‌ما

فعالان بحرینی به تازگی فیلمی را از داخل یکی از زندانهای بدنام رژیم آل خلیفه منتشر کردند.        

فیلم لو رفته از داخل زندانی بدنام در بحرین

دسته بندی ها:
توضیحات:

فعالان بحرینی به تازگی فیلمی را از داخل یکی از زندانهای بدنام رژیم آل خلیفه منتشر کردند.