موزیک ویدئو جدید و زیبای زندان از محسن چاوشی برای برنامه خندوانه - شبکه‌ما

موزیک ویدئو  جدید و زیبای زندان از محسن چاوشی برای برنامه خندوانه متن آهنگ زیبای زندان محسن چاوشی بميريد بميريد در اين عشق بميريد در اين عشق چو...

موزیک ویدئو جدید و زیبای زندان از محسن چاوشی برای برنامه خندوانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

موزیک ویدئو  جدید و زیبای زندان از محسن چاوشی برای برنامه خندوانه

متن آهنگ زیبای زندان محسن چاوشی

بميريد بميريد در اين عشق بميريد
در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد
بميريد بميريد وزين مرگ مترسيد
كز اين خاك بر اييد سماوات بگيريد
بميريد بميريد وزين نفس ببريد
كه اين نفس چو بند است شما همچو اسيريد
يكي تيشه بگيريد پي حفره ي زندان
چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد
بميريد بميريد به پيشِ شهِ زيبا
برِ شاه چو مرديد همه شاه و شهيريد
بميريد بميريد وزين ابر براييد
چو زين ابر براييد همه بدر منيريد
بميريد بميريد وزين مرگ مترسيد
كز اين خاك براييد سماوات بگيريد
بميريد بميريد وزين نفس ببريد
كه اين نفس چو بند است و شما همچو اسيريد
يكي تيشه بگيريد پي حفره زندان
چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد
بميريد بميريد به پيش شهِ زيبا
بر شاه چو مرديد همه شاه و شهيريد
بميريد بميريد وزين ابر براييد
چو زين ابر براييد همه بدر منيريد