هوش سرشار از ریاضی این کودک حیرت انگیزه! - شبکه‌ما

هوش بسیار بالای کودک در محاسبات ریاضی و بازی با اعداد شگفت اوره.

هوش سرشار از ریاضی این کودک حیرت انگیزه!

توضیحات:
هوش بسیار بالای کودک در محاسبات ریاضی و بازی با اعداد شگفت اوره.