گاف صدا سیما در تبلیغ تلویزیونی - شبکه‌ما

تب جام جهانی دیگه فروکش کرده و بازار تبلیغهای گستره از تلویزیون برای درامد زایی شرکت های مختلف هم کمی کاهش یافته .

گاف صدا سیما در تبلیغ تلویزیونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تب جام جهانی دیگه فروکش کرده و بازار تبلیغهای گستره از تلویزیون برای درامد زایی شرکت های مختلف هم کمی کاهش یافته . اون دسته از افرادی که تمامی فوتبال های جام جهانی رو پیگیری میکردند مدام با این تبلیغات که بیشترشون هم روو اعصاب کلت بود سرو کله میزدند . اما اگه خیلی زرنگ می بودید متوجه سوتی هایی هم می شدید که لا به لای این تبلیغات اتفاق میوفتاد. یکی از گاف ها رو براتون آماده کردیم که امیدواریم ببینید و ازین به بعد هواستونو بیشتر جمع کنید و دور و اطراف خودتونو بهتر وارسی کنید .