تریلر The Order: ۱۸۸۶ Little Bobby Paige Trailer - شبکه‌ما

تریلری زیر یک تریلر مفهومی از بازی The Order : ۱۸۸۶ می باشد.

تریلر The Order: ۱۸۸۶ Little Bobby Paige Trailer

دسته بندی ها:
توضیحات:

تریلری زیر یک تریلر مفهومی از بازی The Order : ۱۸۸۶ می باشد. بازی اختصاصی کنسول PS۴ که تا آخر سال خورشیدی در دسترس خواهد بود. وقتی کودکی ۹ ساله دیر به خانه می آید چه اتفاقاتی ممکن است بیافتد؟؟ http://gameemag.ir/the-order-۱۸۸۶-little-bobby-paige-trailer/