تریلر بازی Strafe Trailer - شبکه‌ما

اخیرا یک بازی روی سایت KickStrater قرار گرفته است تا بتواند مبلغ مورد نیاز برای تکمیل بازی خود را جمع آوری کند.

تریلر بازی Strafe Trailer

دسته بندی ها:
توضیحات:

اخیرا یک بازی روی سایت KickStrater قرار گرفته است تا بتواند مبلغ مورد نیاز برای تکمیل بازی خود را جمع آوری کند. این بازی Strafe نام دارد. این بازی خود را اینگونه معرفی کرده است: fastest, bloodiest, deadliest, most adjective-abusing, action-packed first-person shooter of ۱۹۹۶ و جالب تر از این معرفی تریلریست که از این بازی و برای جلب حمایت منتشر شده است. http://gameemag.ir/strafe-trailer/

وب سایت ما و دانلود بازی ما

www.amingames.ir