دوربین مخفی تحت تعقیب - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی تحت تعقیب را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی مجموعه ای...

دوربین مخفی تحت تعقیب

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی تحت تعقیب را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی مجموعه ای از دوربین مخفی هایی با موضوع مجرمان فراری را برای شما آماده کرده ایم.

در این دوربین مخفی ها یک نفر لباس پلیس را پوشیده است.و در دستان خود عکس مجرمان فراری را دارند.

این پلیس در خیابان جلوی ماشین ها را گرفته است.و به آنها عکس های مجرمان را نشان می دهد.

و به آنها گوشزد می کند  هنگامی که آنها را دیدند به او خبر دهند.درست کمی جلوتر یک دسته گاو در حال عبور هستند .و آن دو مجرم فراری  با پوشیدن یک لبا س گاو مصنوعی در حال عبور از کنار افراد است .در این حین سر گاو عروسکی می افتد و افراد قیافه انها را می بینند.و موضوع را با پلیس در جریان می گذارند.در دیگر قسمت های این دوربین مخفی نیز همین مسئله مجرمان تحت تعقیب و واکنش مردم به آنها مورد ساخت قرار گرفته است.این دوربین مخفی های جالب را از دست ندهید.