آموزش اسکیس استاد زند(قسمت دوازدهم) - شبکه‌ما

در این قسمت آموزشی طراحی اسکیس به وسیله ایده گرفتن از یک پاکت آب میوه و جند عدد بیسکوییت در کنار یکدیگر را خواهید آموخت...

آموزش اسکیس استاد زند(قسمت دوازدهم)

توضیحات:

در این قسمت آموزشی طراحی اسکیس به وسیله ایده گرفتن از یک پاکت آب میوه و جند عدد بیسکوییت در کنار یکدیگر را خواهید آموخت طراح با قرار دادن پاکت آبمیوه در وسط و قرار دادن بیسکوییت ها در دور و بر پاکت آبمیوه و سپس عکس برداری از این طرح ذهنی ایجاد شده کاغذ پرینت شده را بر روی کاغذ طراحی قرار داده و خط های اسکلت بندی طرح را ترسیم و سپس به آن نقش و تقسیم بندی فضا میکند طراح جای بیسکوییت ها را جایگاه چمن و طرح پاکت آبمیوه را جایگاه ساختمان قرار داده است همانطور که مشاهده میکنید به تعداد بیسکوییت هایی که در طرح برای الگوگیری قرار گرفته بود در طرح نهایی اسکیس و راندوی مان چمن داریم استاد عمادالدین زند چگونگی تقسیم بندی این طرح را بیشتر بازگو خواهد کرد