آموزش اسکیس استاد زند(قسمت سیزدهم) - شبکه‌ما

در این قسمت از مجموعه آموزشی طراح دوباره سعی به ایده گرفتن اولیه خواهد کرد در اول با گذاشتن یک موبایل دو جعبه مکعبی شکل...

آموزش اسکیس استاد زند(قسمت سیزدهم)

توضیحات:

در این قسمت از مجموعه آموزشی طراح دوباره سعی به ایده گرفتن اولیه خواهد کرد در اول با گذاشتن یک موبایل دو جعبه مکعبی شکل و یک منگنه متوسط و قرار دادن این آیتم ها در کنار یکدیگر و عکاسی از طرح ایجاد شده یک مجموعه منسجم برای طراحی ایجاد کرده و طرح پرینت گرفته یک منبع الهام عالی برای طراحی خواهد شد طراح با قرار دادن این کاغذ ایجاد شده بر روی کاغذ طراحی اسکیس شروع به اسکیس و طراحی خواهد کردطرح ساختمانی ایجاد شده یک مجموعه ی نا پیوسته در کنار یکدیگر است طراح سعی کرده است که با استفاده از آیتم هایی که در اختیار دارد که هنرآموز طراحی یک مجموعه ساختمانی ناپیوسته را نیز آموزش دهد در طول آموزش این قسمت از آموزش های اسکیس عمادالدین زند به این موضوع  بیشتر واقف خواهید شد