آموزش اسکیس استاد زند(قسمت پانزدهم - شبکه‌ما

در این قسمت طراح به کمک یک کاغذ از خطوط منتظم از پیش طراحی شده و خط کشیدن های مرتب در کنار یکدیگر یک موج...

آموزش اسکیس استاد زند(قسمت پانزدهم

توضیحات:

در این قسمت طراح به کمک یک کاغذ از خطوط منتظم از پیش طراحی شده و خط کشیدن های مرتب در کنار یکدیگر یک موج و الگوی منظم برای طراحی یک مجموعه ی نمای خارجی ساختمان را به وجود می آورد.طراح ابتدا سعی میکند که این خطوط را برای طرح پیدا کرده و سپس با وصل کردن به یکدیگر طرح  کلی را بر روی کاغذ طراحی به وجود آورده و سپس شروع زدن اسکیس و در آخر راندو کرده پیشنهاد میکنیم این قسمت را از دست ندهید این طرح های ذهنی و تجسمی که استاد عمادالدین زند سعی به طراحی از روی آن را دارد می تواند منبع الهام مناسبی برای طرح مورد نظر اسکیس ما باشد زیرا می توان هزاران هزار طرح از این کاغذ های پیش ساخته انتخاب و طراحی کرد قسمت پانزدهم طراحی به کمک خط های منتظم را فرا میگیریم