راه حل خلق کنید - شبکه‌ما

یکی از موانع جدی رسیدن به توافق در مذاکرات عدم وجود راه حل های خلاقانه ای است که مورد قبول دو طرف باشد و منافع...

راه حل خلق کنید

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از موانع جدی رسیدن به توافق در مذاکرات عدم وجود راه حل های خلاقانه ای است که مورد قبول دو طرف باشد و منافع هر دو را تا ارضا کند. در این سخنرانی کوتاه ویلیام یوری استاد دانشکده حقوق هاروارد در خصوص ضرورت و چگونگی خلق راه حل های متفاوت صحبت می کند و توضیح می دهد که برای ارتقا کیفیت راه حل ها باید فرآیند خلق آنها از فرآیند ارزیابی آنها جدا شود.