آموزش زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) قسمت سوم - شبکه‌ما

با سری آموزش زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم.

آموزش زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) قسمت سوم

توضیحات:
با سری آموزش زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در این سری آموزشی مدرس با نشان دادن تصویر و تلفظ صحیح کلمات به آموزش زبان انگلیسی می 1ردازد که این آموزش مخصوص سحط ابتدایی میباشد. در هر قمست علاوه بر آموزش کلمات جدید سعی شده است که از کلماتی که در قسمتهای پیش استفاده شده استفاده شود تا آن نیز در ذهن دانش آموز دوره شودعلاوه بر اینها لازم به ذکر است که استفاده از آموزش بصری در این ویدیو میتواند باعث شود که معنا و فهوم کاملت و عبارات و افعالی که توسط مدرس ارائه میشود میتواند تا حد بسیاری زیادی در یادگیری شما تاثیر داشته باشد و این موضوع از نکات اساسی تدریس زبان دوم به خصوص در این مورد زبان انگلیسی است که میتواند شما را زودتر به هدفتان یعنی یادگیری زبان انگلیسی یازی دهد. امیدوارم از دیدن این ویدیو استفاده لازم را ببرید.