یادی از نقش خانم شیرزاد - شبکه‌ما

کلیپ کوتاهی از سریال طنز ساختمان پزشکان را با بازی خانم شقایق دهقان در نقش خانم شیرزاد می بینید.

یادی از نقش خانم شیرزاد

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ کوتاهی از سریال طنز ساختمان پزشکان را با بازی خانم شقایق دهقان در نقش خانم شیرزاد می بینید.