بررسی ساعت هوشمندسونی - شبکه‌ما

اسمات واچ دو شرکت سونی را میتوان بیشتراز یک ساعت مچی یک کامپیوتر کوچک شخصی برای کنترل اطلاعات تلفن های هوشمند دانست .

بررسی ساعت هوشمندسونی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اسمات واچ دو شرکت سونی را میتوان بیشتراز یک ساعت مچی یک کامپیوتر کوچک شخصی برای کنترل اطلاعات تلفن های هوشمند دانست .دستگاهی  که به مچ بسته میشودوبه راحتی میتواند اکثرساعات شبانه روز همراه کاربر باشد .بسیاری براین باورندکعه انتخاب یک ساعت زیبا همچون انتخاب یک لباس زیبا یکی از ارکان مهم درزیبایی ظاهری میباشدهمین امرموجب شده همواره شرکت های بزرگی چون سونی وسامسونگ برای تولید ساعت های هوشمندکارسختی را درپیش رو داشته باشند .اسمارت واچ دوتولید سونی نیزیکی ازاین محصولات میباشدکه تا پایان سال 2013به عنوان اخرین محصول ازخانواده اسمارت واچ های سونی مورد توجه قرار گرفت.درادامه به بررسی این ساعت هوشمند می پردازیم باماهمراه باشید