زمینه سازی برای ظهور - شبکه‌ما

سخنرانی استاد رائفی پور درباره انقلاب،ولایت فقیه و زمینه سازی برای ظهور

زمینه سازی برای ظهور

توضیحات:

سخنرانی استاد رائفی پور درباره انقلاب،ولایت فقیه و زمینه سازی برای ظهور