طرز تهیه کیک تخته با شکلات - شبکه‌ما

کیک و شیرنی دسر های محبوب و البته فرا گیری هستند که در منا سبت ها ی مختلف ان را می خور یم و تهیه...

طرز تهیه کیک تخته با شکلات

دسته بندی ها:
توضیحات:

کیک و شیرنی دسر های محبوب و البته فرا گیری هستند که در منا سبت ها ی مختلف ان را می خور یم و تهیه می کنیم ...نقش کیک و دسر د ر زند گی روز مره ما بسیا ر پر رنگ و ریشه دار است ... برا ی همین است که انو اع دسر و کیک و بستنی را  در کل جهان و در زندگی روزمره یمان و البته در فرهنگ ما داریم ..

 یکی از دلایل اهمیت ان استفاده کیک تخته ایی  این است که در کشور ما رسم و مناسبت های بسیار فرا وانی هست که بخواهیم انواع دسر  و کیک را برای پذیرایی انتخاب کنیم .. شاید از دلایل مهم ان این باشد که تهیه ی دسر ها خیلی خیلی برای ما به خاطر مبحث ابرو داری مهم و با اهمیت فراوان است ..

برای این که پذیرایی ها و مهمانی ها یمان رنگ و طعم و بیشتر ی بگیرد ما حق انتخاب داریم که از بین این همه نوع دسر و کیک و شیر ینی چند مدل را انتخاب کنیم و یا این که ان ها را از بیرون خریداری کنیم و یا این که ان ها را در منزل خود مان درست کنیم و سرو کنیم ... مثل کیک تخته ایی خوشمزه و لذیذ ..

در ادامه ی مبحث باید ذکر شود که در ست کر دن دسر  و شیرینی از ان دسته از عواملی می باشد که ما می توا نیم در فر هنگ مان ازش بهره مالی ببریم .. به خاطر سو< استفاده ی برخی از افراد و عدم رعایت بهداشت خیلی اوقات شاهد این هستیم که دیگر نسبت به اقلام و خورا کی های بیرون بی میل و بی اعتماد هستیم.. بهتر است که این مورد ذکر شود که این کیک تخته ایی از ان دسته از دسر هاست که در منزل به راحتی تهیه ی می شود .