لحظه ی فروریختن جاده وافتادن یک هموطن درسیل - شبکه‌ما

جاده یهویی میریزه ای بدبخت هم میفته تو سیل.این اتفاق دراذرشهر بوده

لحظه ی فروریختن جاده وافتادن یک هموطن درسیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

جاده یهویی میریزه ای بدبخت هم میفته تو سیل.این اتفاق دراذرشهر بوده