واکنش سیا ساکتی به پارک کردن خلاف - شبکه‌ما

برنامه آموزشی پلیس راهور که در آن با درون مایه طنز شیوه های درست رانندگی آموزش داده می شود.

واکنش سیا ساکتی به پارک کردن خلاف

توضیحات:

برنامه آموزشی پلیس راهور که در آن با درون مایه طنز شیوه های درست رانندگی آموزش داده می شود.