گزیده کوتاه از نشست خبری رییس جمهور - شبکه‌ما

گزیده کوتاهی از نشست خبری ریاست جمهوری ایران با خبرنگاران داخلی و خارجی می باشد.

گزیده کوتاه از نشست خبری رییس جمهور

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزیده کوتاهی از نشست خبری ریاست جمهوری ایران با خبرنگاران داخلی و خارجی می باشد.