برنامه حکایت زندگی با موضوع ساده زیستی - شبکه‌ما

در این برنامه اجتماعی به بررسی ساده زیستی دختران امروزی می پردازد بدین منظور با چند نفر از هموطنان عزیزمان گفتگوی کوتاهی انجام داده است.

برنامه حکایت زندگی با موضوع ساده زیستی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه اجتماعی به بررسی ساده زیستی دختران امروزی می پردازد بدین منظور با چند نفر از هموطنان عزیزمان گفتگوی کوتاهی انجام داده است.