ولایت فقیه ،دفع حداکثری - شبکه‌ما

سخنرانی استاد رائفی پور درباره ولایت فقیه ،دفع حداکثری

ولایت فقیه ،دفع حداکثری

توضیحات:

سخنرانی استاد رائفی پور درباره ولایت فقیه ،دفع حداکثری