شوخی از این بد تر وجود نداره خیلی بدبود - شبکه‌ما

خیلی باحاله دهنش سرویس شد

شوخی از این بد تر وجود نداره خیلی بدبود

دسته بندی ها:
توضیحات:
خیلی باحاله دهنش سرویس شد