کارتون دیرین دیرین (کمک کردن به دیگران با مهارت شخصی) - شبکه‌ما

در این کلیپ کوتاه مشاهده می کنید که انسان با استفاده از مهارتها و تخصص های شخصی می تواند به دیگران کمک کند البته در...

کارتون دیرین دیرین (کمک کردن به دیگران با مهارت شخصی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ کوتاه مشاهده می کنید که انسان با استفاده از مهارتها و تخصص های شخصی می تواند به دیگران کمک کند البته در این برنامه از زبان و بیان طنز استفاده شده است.