فیلمی باور نکردنی و عجیب از استاد شجریان-کلهر-کیارستمی و بهروز وثوقی - شبکه‌ما

استاد شجریان یکی از خوانندگان به نام و نام دار این مرز و بوم می باشد . 

فیلمی باور نکردنی و عجیب از استاد شجریان-کلهر-کیارستمی و بهروز وثوقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

استاد شجریان یکی از خوانندگان به نام و نام دار این مرز و بوم می باشد .