بررسی امکانات ios6 - شبکه‌ما

دی این برنامه به برخی از امکانات ای ا اس شش خواهیم پرداخت که به تازگی به صورت رسمی برای کاربران در دسترس قرار گرفته...

بررسی امکانات ios6

توضیحات:

دی این برنامه به برخی از امکانات ای ا اس شش خواهیم پرداخت که به تازگی به صورت رسمی برای کاربران در دسترس قرار گرفته است.یکی از امکاناتی که در این ورژن استفاده شده است نقشه جهانی خود این شرکت است که جایگزین همان گوگل مپ سابق شده است.این ایده فکر خوبی بوده که برای این برند نقشه خاص خود این برند استفاده شود ولی به خاطر اینکه این امکان به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است میتوان گفت از نقاط ضعفی برخوردار است و نمیتوان گفت که به خوبی گوگل مپ است.البته این را نیز باید خاطر نشان کرد که در این ورژن از نقشه جهانی این قابلیت اضافه شده است تا بتوانیم نقاط مورد نظر را در صورت پشتیبانی نقشه جهانی این شرکت به صورت سه بعدی مشاهده کنیم.از جمله تغییرات دیگر این ورژن میتوان به عوض شدن برخی از رنگبندی های ظاهر محیط کار این گوشی اشاره کرد.